Debatigiya

Debatigiya demè o yè mina yè mi ba to demè bè gnèsi u ma walassa ka guelyaw kele m, o gueleya jugu dow bessè ka yè u ka duya tegè gueleya watiw la, a bè fari fakan bila aw la, kèrekèreyala dew ka duniya tegè wati dow la, yani dew ka bali kun ya ani balikuya wati ani gueleya werew tuga sen fè, saya walima i ni mogo do farala ka bo gnogona. Debaya gueleya do fana bessè ka furu gueleyaye, gueleya munu masse ka gne nebo deba ya kono walima furu so kono.

Ni demè sugu bè kè ka temeni sigi ka kumaye ni hakili sigi na yè wati dow la ni jekuluyè munu ka demè gnèsi ne do o ma.