Demiseniw

Demisew ka demè sô yè yoro mi bè demiseniw kunka ko fo ani balikuw:

A koko mogow bè baara kè a koko munu bu ka bara don kossobè, ka aw kun bè, kaw lame, ka famuya ani diabi di guelya mi bè aw kan o hokumu kono ka kèneya sô ka demè gnèsi aw ma, ka aw demè kèrekèreyala kèneya do sira kan, olu no doye kono ta baliya ni o bè kè fu( i nafo Toscana mara Sariya ya fo sogo mina 1251/2018).