Mussow ka mussoya lakana

Musso munu sigira negè Koro, kèneya sô bè aw kunbe ani ka aw demè ni furakelu yè. Jekulu bessè aw bila kata yorow la munu ka gnèsi lendo o ma.

Kèneya sô be aw demè :