Kanser baana

(Lo screening oncologico) o yè ferew yè mu ba to a bessè ka ladoniya ni bana jugu bè kè damine aw la walima tamasirew mu bè a yira ko bana do be aw la.

Fùrakeso bè demè mi kè :

Ni fere bè kè mogo munu ka kene, ni kololow tula, ni Sii mi bè ula ni yira ka fo kololow bula. A baraw bè kè welèlikan mogow bè bila ka ta letiri de fè wa i bè do ala i yere ma. Diabi bèsse ka a ta gnè o kofè i ta tuguni walima ka gnini fè ka segè segè lu werew ke.