Fùrakeso ka demè ka gnèsi musso dunaw munu konoma do

Aw bessè ka kunafoni soro fùrakeso ka demè mi gnesinendo duna musso kono maw ma 

Aw ka hakè yè furakeli djume yè? 

Ya jaamana kono musso kono maw bè demè ka ta segè segè lu la dogotorosô la wa a be fu fo ka tassé na djigina wati mi wa musso ma bo musso la I kera dunaye walima dugule aw bè dama ka kan

Wa sariya yè a yira kafo ni musso mi kono ni sebè ta bolo a bessè ka konoma ya sebè gnini i na fo sariya ya fo togomi walassa aw bessè ka aw togo sebè demè so la (SSR )

Furakè sebè bè di hali musso konoma tiema  mubato a fana bessè ka a togo sebè demè so la (SSR )

Aw mago bè muna walassa ka aw togo sebè demè so la ni aw bora dogotorosô la? 

Walassa ka furakè sebè soro musso munu konoma do aw  mago be:

Ni aw yè konoma ya sebè gnamariyale soro watimina walissa ka aw togo sebè demè so la (SSR ) aw mago bè :

Demè so (SSR )kuntagala yè Djoli munu yè konoma ya sebè soro? 
Aw bessè ka aw togo sebè demè so la (SSR )ka ta watimina a yira la ko aw konoma do ani kalo woro kofè fo kata se den wolo wati la 

Gnamariya sebè bè minè aw la ni a yè kono tchie yè, aw bessè ka fali kalo woro kofè ni aw ma ko tchi yè kata den wolo wati la, a bessè ka fali fana ni den fatula wolo wati la.